Updated 14-feb-2004

Herman Willem

Herman Willem stamt uit een hele familie van regenten uit het stadje Hattem, bij Zwolle. Hij wordt geboren in 1782. Op 22 september 1780  wordt hij ingeschreven aan de Illustere School te Deventer, een jaar later gaat hij naar de universiteit van Harderwijk om in 1783 (in anderhalf jaar!!) daar zijn doctersbul in de rechten te halen. .

In het Daendelshuis in Hattem is nu een restaurant gevestigd.

Het bestuur van Hattem berust in deze tijd bij een gezworen gemeente van 24 leden, de gemeenslieden genaamd en een magistraat . Hoewel van oudsher de gemeenslieden werden gekozen door de gilden, benoemt sinds 1750 de stadhouder/prins deze gemeenslieden. Het magistraat bestaat uit 5 burgemeesters, een daarvan is vader van Herman Willem. Als in 1785 de vader van Herman Willem overlijdt, wil Herman Willem hem opvolgen. Dit wordt hem telkens geweigerd door de prins. Ik vermoed dat de prins dit weigerde omdat Herman Willem een patriot was en dus niet prinsgezind. Inmiddels eisen de gilden hun oude rechten weer op en wordt Herman Willem met enkele anderen toch weer kandidaat voor de raad.

Bij zijn beŽdiging is de gehele raad (ik denk uit protest) afwezig. Het conflict met de prins wordt steeds erger, omdat er geruchten gaan dat de prins in het opstandige Hattem een garnizoen wil leggen. Zelfs de staten van Holland bemoeien zich ermee, de conflicten lopen steeds hogerop, Hattem wordt belegerd en uiteindelijk wordt Herman Willem op 25 april 1788 bij verstek veroordeeld tot verbanning. Mocht hij besluiten deze verbanning te negeren, dan zal hij worden geŽxecuteerd.

Te midden van al deze toestanden schaakt hij in augustus 1787 de dochter, Aleida Elisabeth Reiniera, van een marineofficier van Vlierden. Deze officier is prinsgezind en het is niet te verwachten dat hij ooit toestemming voor een huwelijk zal geven. Aleida was dan 19 jaar. Nog steeds kan iedereen in Hattem je het poortje laten zien waar zij ontsnapte Het poortje is zelfs vernoemd naar Daendels. Sommigen zullen zelfs het raam aan kunnen wijzen, waar zij naar buiten klom, via een ladder die haar zuster vasthield. Bij het poortje wacht Herman. Met zijn drieŽn (de zus gaat mee) galopperen ze weg naar Lage, net over de grens met Duitsland. Op 19 augustus 1787 trouwt dominee van Riemsdijk hun illegaal, want Aleida is nog steeds minderjarig. Een jaar later hertrouwen ze echter met toestemming van de ouders in Kampen (niet Hattem!). Vijf dagen daarvoor heeft Aleida haar eerste kind gebaard. Het kindje wordt doodgeboren. Het moet voor Aleida een emotioneel zwaar jaar zijn geweest.

Herman voegt zich bij  een patriotische opstand tegen de Prins van Oranje. Hij vlucht met Aleida naar st.Omer, dichtbij Duinkerken. Met de Fransen keert hij terug en op 18 januari 1795 rijdt hij Amsterdam als generaal binnen. Dezelfde dag vlucht de Prins van Oranje naar Engeland, met een roeiboot van de marine vanaf het strand van Scheveningen

[Home] [Geschiedenis] [Roosegaarde] [Bisschop] [Daendels] [Roosegaarde Bisschop]