Updated 14-feb-2004

Philip

Als tiende kind van P.J. en Betsy wordt in 1871 Philippus Johannes (Philip) geboren. Ik zal hem in dit werkstuk Philip noemen (anders raak je in de war met zijn vader, P.J.). P.J. schrijft op 24 september 1871 vanuit Batavia aan zijn broer Willem:

“… De kleine Philip, op 12 julij jl. geboren, maakt het vrij wel, beter dan zijn moedertje, dat vooral na deze haar tiende bevalling blijft sukkelen; - Na van koorts herstelt te zijn, kreeg ze hevige zenuwhoodspijnen en hoezeer ze thans vrij wat kalmer zijn dan eene maand geleden, blijven ze aanhouden en matten haar zeer af te meer, daar zij des nachts met het kleine ventje veelal weinig rust heeft. …”

Van zijn jeugd in Nederlands Indië heb ik niets kunnen vinden.

Kennelijk werkte hij voor een scheepvaartmaatschappij Daendels en Co. Want als er in 1902 plannen worden gemaakt tot oprichting van de Java China Japan Lijn (J.C.J.L.), is hij een van de initiatiefnemers. Andere initiatiefnemers waren de Nederlandse consul in Sjanghai E.D. van Walree en E. Heldring, directeur van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij.

Omdat men ook plannen had voor een verbinding met Amerika, reisde Philip naar New York, Saint Paul en San Francisco. Ook naar alle havens van Japan en China die de J.C.J.L. zou aandoen, naar Singapore en Madagaskar.

In 1903 wordt hij hoofdagent te Hongkong. Dat was een soort bedrijfsleider. Hij werkte de J.C.J.L. door de eerste moeilijke jaren heen. Daar krijgt hij 1907 de De Ruyter medaille uitgereikt voor bijzondere verdiensten ten behoeve van de Nederlandse scheepvaart.

In 1913 gaat hij terug naar Amsterdam en wordt daar administrateur.

In 1918 wordt hij managing director en vanaf 1924 lid van de bestuursraden van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” en de Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij. Ook wordt hij benoemd tot officier van Oranje Nassau en geridderd tot ridder van de Nederlandse Leeuw.

[Home] [Geschiedenis] [Roosegaarde] [Bisschop] [Daendels] [Roosegaarde Bisschop]