Updated 14-feb-2004

De naam Roosegaarde

De naam Roosegaarde stamt af van een boerderij in de buurt van Doetinchem. In 1397 wordt de boerderij in een koopakte voor het eerst genoemd. Hij heet dan de Rosegaerde. Naast veel kleine boerderijen waren in het Landdrostambt Doetinchem drie grote hoeven. De boer van een grote hoeve, zoals de Rosegaerde, zal een invloedrijk man zijn geweest en daarom zal hem de functie van vrederechter zijn toevertrouwd. Een vrederechter deed kleine zaken zoals het bijleggen van kleine burenruzies.

Foto van de boerderij de Rosegaerde

De oudste bekende bewoner heet Dries Jansen (1660 - 1735). Hij is erfpachter en vrederechter in het Landdrostambt Doetinchem. Als zijn kleinkind Gerrit Jan naar Zutphen vertrekt, neemt deze de naam van de boerderij als zijn eigen achternaam aan. Hij trouwt in 1774 daar met een jonge weduwe van een stalhouder en wordt zo zelf ook stalhouder. Zijn woonhuis en stal, de Ruiter Kortegaerd, staat er nog steeds en is een bekend gebouw aan de Zaadmarkt naast de Drogenapstoren, een middeleeuwse poort in Zutphen.

Ze krijgen 7 kinderen. Hun eerste kind, Willem, wordt geboren in 1775 en wordt herbergier van “De Klok” gevestigd in de Ruiter Kortegaerd. In 1798 trouwt hij met Catharina Weenink en zij krijgen één kind, Gerrit Jan (1798-1861). Deze Gerrit Jan is de vader van P.J. geworden.

[Home] [Geschiedenis] [Roosegaarde] [Bisschop] [Daendels] [Roosegaarde Bisschop]